Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau'ch bod yn cal y profiad gorau posibl ar ein gwefan.

Rydyn ni a phartneriaid dethol yn defnyddio cwcis neu dechnolegau tebyg i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau ar y wefan Teamtailor. O ran cwcis na ystyrir i fod yn angenrheidiol (a nodir yn y Polisi Cwcis), gallwn ni a'n partneriaid dethol ddefnyddio cwcis i'r dibenion canlynol: profiad personol o'r wefan, datblygu a gwella cynnyrch ac mewn rhai achosion hysbysebion targedig sy'n seiliedig ar eich diddordebau. Gallwch rheoli neu analluogi cwcis trwy glicio ar "Rheoli cwcis" ar waelod pob tudalen o'r wefan.

Dewiswch pa gwcis rydych yn eu derbyn

Pan fyddwch chi'n ymweld â'r wefan hon, gall storio neu ad-alw gwybodaeth ar eich porwr, yn bennaf ar ffurf cwcis. Gallai'r wybodaeth yma fod amdanoch chi, eich dewisiadau neu eich dyfais ac fe'i defnyddir yn bennaf i wneud i'r wefan weithio fel y byddech yn disgwyl. Fel arfer nid yw'r wybodaeth yn datgelu pwy ydych chi'n uniongyrchol, ond gall roi profiad gwe mwy personol i chi. Oherwydd ein bod yn parchu eich hawl i breifatrwydd, gallwch ddewis peidio caniatâu rhai mathau o gwcis. Isod ceir rhestr o wahanol gategorïau o gwcis y gellir eu gosod ac y gallwch eu newid heb gyfyngiad. Fodd bynnag, gallai rhwystro rhai mathau o gwcis effeithio ar eich profiad o'r safle a'r gwasanaethau y gallwn gynnig.

Cookie Policy

Mae’r cwcis hyn yn ofynnol ac mae’n rhaid eu derbyn i ddefnyddio'r safle hwn.

Gwerthwyr Teamtailor

Mae cwcis hyn yn casglu data am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan.

Gwerthwyr Teamtailor

Mae’r cwcis hyn yn caniatáu i'r wefan gofio dewisiadau a wneir gennych a darparu nodweddion uwch, mwy personol.

Defnyddir y cwcis hyn i ddarparu hysbysebion targedig sy’n fwy perthnasol i chi a’ch diddordebau.

Croeso i'n safle gyrfaoedd

Eisoes yn gweithio i The Rivers Trust?

Beth am recriwtio gyda'n gilydd a chanfod eich cydweithiwr newydd.

@theriverstrust.org